Domov > Produkty > Rapídne prototypovanie > Rapid Prototyping kovové

Presné výrobné rýchle kovové prototypovanie

    CNC obrábanie je tradičným spôsobom odstránenia prebytočného materiálu z polotovarov, aby sa získal požadovaný prototyp. Z technického hľadiska je to druh metódy, ktorá integruje počítačom podporovaný dizajn (CAD), počítačom podporovanú výrobu (CAM), počítačové numerické riadenie (CNC) a ďalšie pokročilé ...