Domov > Novinky > Obsah
Dizajn tvárniacich foriem pre automobilové presné plastové diely Výroba
Jul 13, 2017

Plastové časti automobilu, ako napríklad kostra cievky, základňa, poistková skrinka, držiak lampy, čipová poistka, centrálna rozvodná skrinka, puzdro, tlačidlový rám, zostava Reed Platoon a kryty sa väčšinou používajú na vstrekovanie, pretože tieto plastové časti Samy o sebe majú vyššiu presnosť konštrukcie, takže tieto plastové diely nemožno použiť pri konvenčnom vstrekovaní, ale musia byť presné technológie vstrekovania. Aby sa zabezpečila výkonnosť, kvalita a spoľahlivosť presných plastových častí automobilu, musia sa plastické výrobky s vyššou kvalitou a spĺňajúce požiadavky na dizajn výrobku neustále zlepšovať v plastových materiáloch, vstrekovacích zariadeniach a formách a procesoch vstrekovania . Výroba plastových dielov

Presnosť vstrekovania sa posudzuje podľa presnosti výrobku vstrekovaného tvaru, to znamená tolerancie rozmerov, tolerancie tvarovej polohy a drsnosti povrchu. Pre vykonanie presného vstrekovania musí mať veľa relevantných podmienok a najdôležitejšie sú plastové materiály, vstrekovacie formy, technológia vstrekovania a vstrekovacie zariadenia týchto štyroch základných faktorov. Pri navrhovaní výrobkov z plastov by sa mali vybrať najprv technické plastové materiály a plasty, ktoré sa dajú použiť na presné vstrekovanie, musia byť zvolené pre materiály s vysokými mechanickými vlastnosťami, stabilnou veľkosťou, dobrou odolnosťou proti tečeniu a praskaním v dôsledku okolia. Po druhé, podľa výberu plastových materiálov, presnosť veľkosti hotového výrobku, hmotnosť, požiadavky na kvalitu a očakávanú štruktúru foriem na výber použiteľného vstrekovacieho stroja. V procese spracovania sú faktory ovplyvňujúce presné vstrekovacie výrobky hlavne z presnosti formy, zmršťovania vstrekovaním, ako aj z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia výrobkov. Výroba plastových dielov

Pri presnom vstrekovaní sa forma používa na dosiahnutie kvalitatívnych požiadaviek na výrobky z presných plastov. Jedna z kľúčových, presných vstrekovacích foriem by mala byť v súlade s veľkosťou výrobku, požiadavkami na presnosť a tvar. Ale aj keď je presnosť a veľkosť foriem konzistentná, skutočná veľkosť tvarovaných plastových výrobkov sa bude meniť so zmenšením. Preto je veľmi dôležité kontrolovať rýchlosť zrážania plastových výrobkov účinne v technológii presného vstrekovania. Výroba plastových dielov