Domov > Novinky > Obsah
Analýza trendov moderného vývoja rýchleho prototypu
Aug 08, 2017

Technológia rýchleho prototypovania z hľadiska tvarovania, časť môže byť považovaná za "bodovú" alebo "povrchovú" prekrytie. Geometrické informácie o "bode" alebo "povrchu" sa získavajú z elektronického modelu CAD a potom sa v kombinácii s informáciami o parametri tvárniaceho procesu riadiaci materiál pravidelne a presne od bodu k povrchu a časti sú stohované z tvárou do tváre. Aplikácia technológie RP v oblasti strojárskej výroby je spôsobená jej vlastnými vlastnosťami, čo ju robí široko používanou v oblasti strojárskej výroby, čo je užitočnejšie na výrobu jednotlivých častí a malých množstiev kovových častí. Niektoré špeciálne komplexné diely, pretože len jeden kus výroby, alebo menej ako 50 kusov malých šarží, vo všeobecnosti možno použiť RP technológiu priamo formovanie, low-cost, krátky cycle.Rapid Prototyping
Keď sa rozhodneme používať rýchle prototypovanie, jeho kvalitu vo všetkých aspektoch využívania prírody, je potrebné, aby sme venovali pozornosť, ale tiež potrebujeme, aby sme mali v tejto kvalite určitý stupeň pozornosti, je zabezpečiť, aby používame čas môže lepšie využiť účinok, tieto pre jeho životnosť je existencia veľmi veľkej bezpečnostnej povahy. Technológia 3D tlače je sériou technológií rýchleho prototypovania kolektívne, jej základnými princípmi sú laminátová výroba z rýchleho prototypovacieho stroja v rovine Xy cez skenovanú formu tvaru profilu obrobku, zatiaľ čo diskontinuita v súradnicovej oblasti z v úrovni hrúbky posun, konečná forma trojrozmerného obrobku. V súčasnosti je technológia rýchleho prototypovania na trhu rozdelená na technológiu 3DP, technológiu tvárnenia vrstiev FDM, technológiu SLA stereo litografie, SLS laserové sintrovanie, technológiu DLP laserového tvárnenia a technológiu UV ultrafialového formovania. Rýchle prototypovanie
Teraz tento rýchly prototyp je jednou z vyspelých technológií, jeho použitie môže urobiť technologický priemysel, aby získal lepší vývoj. Rýchle prototypovanie
V súčasnej dobe sa technológia rýchleho prototypovania používa hlavne v priemysle a niektoré domáce podniky začali sledovať takéto moderné technológie, poskytovali profesionálne rýchle prototypové služby, podniky prostredníctvom priemyslu poskytovali vysokokvalitné technológie rýchleho prototypu, čo viedlo k rýchlemu vývoju domáceho priemyslu. Rýchle nástroje sú jedným z dôležitých smerov technológie rýchleho prototypu. V súčasnosti je veľmi užitočné robiť rýchlu výrobu nástrojov s rýchlou prototypovou technológiou. Od príchodu technológie, bola široko používaná vo výrobnom priemysle v rozvinutých krajinách, a tak vytvoril nové technológie field.Rapid Prototyping