Domov > Produkty > pleseň > Silikónová kompresná forma

Gumová silikónová kompresná forma

    Spoločné časti a funkcia foriem a funkcia Pevná platňa na formovanie (panel): Upevnite prednú formu na vstrekovacom stroji. Doska s kanálom prietoku (doska s prívodom vody): pri otváraní formy odstráňte odpadovú rukoväť, aby automaticky vypadla (tri formy). Pevná upevňovacia platňa formy (doska): ...