Domov > Produkty > pleseň > Kovové lisovacie formy

Lisovacie formy na kovové razenie

    Formy odlievania sú veľkou triedou vo forme. Vďaka rýchlemu rozvoju čínskeho automobilového a motocyklového priemyslu priniesol odvetvie výroby odliatkov do novej éry vývoja. Súčasne zároveň kladie väčšie požiadavky na komplexné mechanické vlastnosti a životnosť tlakových odliatkov.