Domov > Produkty > pleseň > Kovové lisovacie formy

Formy na lisovanie kovov Elektrické kontaktné listy

    Tradičný proces tepelného spracovania pre formy na liatie pod tlakom je kalenie-temperovanie a techniky povrchovej úpravy boli vyvinuté v budúcnosti. Vzhľadom na rozmanitosť materiálov, ktoré môžu byť použité ako formy na liatie pod tlakom, rovnaké techniky povrchovej úpravy a procesné aplikácie môžu mať rôzne účinky na rôzne materiály.